Welkom!

Lydia Nederlof zoekt haar onderwerpen dichtbij huis. Naast de grote, evenwichtige schilderijen maakt zij ook kleinere prenten van alledaagse dingen, verhalen en belevenissen, als tegenhanger en verstoring van de gevonden harmonie. “Stel je voor dat alles in evenwicht zou zijn, dan is er niks meer te doen, is alles heel. Zo zit het leven niet in elkaar. De kleinere schilderijen relativeren de boel.”

Workshops

Lydia Nederlof geeft bovendien workshops; voor meer informatie: info@lydianederlof.nl.


Recente tentoonstellingen

Jubileumexpositie 12,5 jaar KOP van WaZ – 13 oktober 2017 – 7 januari 2018
De Kunst Ontmoetingsplek van Wijk aan Zee aan de Voorstraat 12 bestond in het najaar van 2017 12,5 jaar. Samen met 18 andere kunstenaars vierde ik dit mee. Voor meer informatie: www.kopvanwaz.org .

Atelierroute 2017
Op zondag 11 juni – van 10 – 17 uur – was mijn atelier aan de Relweg 22 te Wijk aan Zee te bezoeken in het kader van de tweejaarlijkse Atelierroute van de Stiching Kunst & Cultuur Beverwijk. Het Thema was deze keer “Aan tafel”.

Kop van WaZ, Wijk aan Zee – 14 april t/m 5 juni 2017 – Los Zand?
Een selectie maken voor een expositie bij de Kop van WaZ; ik zat er een beetje mee in mijn maag. Mijn voorstel was om iets samen te stellen uit werk van verschillende periodes uit de afgelopen jaren en van dat voorstel had ik spijt. Het zou vast uit gaan zien als ‘los zand’, als een allegaartje, gemaakt door vijf verschillende mensen. Maar toen ik het bij elkaar had, zag ik tot mijn verbazing en plezier dat het geheel, hoe divers ook, de overduidelijke weerslag as van één persoon; ik.

Vlieg(web)